sunvirgin.com->Discography->Recital
Please join the fan club today!
Recording Details
Recital

catalog no: EDE 073
Only release of live Yma Sumac performance.

It is interesting to note some differences between pressings that are not readily noticable without playing it.  Those with the label shown here do not generally include voice intros in Romanian for each song and have visible track breaks.

Also important to note is that the pressings with this label seem to be of a lower quality while those with one of the alternate labels are of a much thicker, heavier vinyl.  This version often does not play through even if it otherwise look mint!

A review is available. This item or the material it contains is available in the Shopping area of this site. A copy exists in the Archives in case there are specific questions about it. The Tiki logo is not on the actual artwork.

Electrecord - Monophonic - 1961 Romania   12" LP

Historical notes
Liner Notes
Nu sînt mulţi ani de cînd publicul din intreagă lumea a înregistrat cu uimire apariţia in viaţa muzicală a unei voci omeneşti cu totul neobişnuite: cîntăreaţa peruiană Ymei Sumac trecea cu uşurinţă de la registrul contraltei la acela al sopranei de coloratură, desfăşurindu-şi glasul pe nu mai puţin de patru octave! . Cît timp discul era singurul martor al acestor performanţe nu lipseau scepticii, care se îndoiau de autenticul inregistrării; dar pe măsură ce, colindînd lumea, Ymei Sumac apareă pe scenele de concert, devenea evident că nu e vorba de nici un "truc de înregistrare", că discurile transmisesera in mod fidel realitatea.

Ymei Sumac reprezinta într-adevăr un fenomen vocal cu totul excepţional, o minune a naturii. Dar dacă ar fi fost numai atît, interesul publicului n-ar fi depasit stadiul simplei curiozităţi. Ceea ce s-a impus cu vremea în arta cîntăreţei a fost faptul că, dispunînd de asemenea resurse vocale imense, ea a evitat performanţă pură şi searbădă, punîndu-se cu hotărîre in slujba artei adevărate.

Un timp, repertoriul Ymei Sumac a cuprins cu predilecţie piese de muzică uşoară şi de jazz, cărora le-a dat o interpretare inedită, plînă de strălucire. Dar artista a părăsit curînd acest domeniu, dedicîndu-se ţelului nobil si complex al valorificării muzicii patriei sale. Folclorul din Peru, în care tradiţiona muzicale ale străvechilor spaniole, a dobîndit, datorită artei Ymei Sumac, o largă răspîndire şi preţuire. Alături de muzica peruviană, cîntecele popoarelor invecinate - bolivian, chilian etc. - ocupa un loc de prim ordin in repertoriul Ymei Sumac.

Primul cîntec din înregistrarea noastră, "Taita Inti" (Imn soarelui), a prilejuit Ymei Sumac unul din strălucitele ei succese interpretative. In tîmpul turneului întreprins in Uniunea Sovietica în anul 1961, "Imnul soarelui" a fost îndelung aplaudat şi adeseori bisat. Străvechea melodie de origină incasă exprimă, ca şi textul cîntecului, încrederea poporului peruvian într-un viitor liber şi luminos, Ymei Sumac este acompaniată la chitară de autorul cîntecului, Moises Vivanco.

Piesa de orchestră a "Wambra", compusă de Moises Vivanco pe melodii populare din Ecuador, este una din lucrările destinate de autor pentru a completa programul Ymei Sumac. Titlul ei este in acelaşi tîmp şi numele eroinei - o fată cu ochii strălucitori ca stelele de pe cerul ecuatorului.

Cîntecul "Ataipura", cunoscut şi sub numele de "Glasul Anzilor", este închinat neînfricatilor urmaşi ai incasilor, care îşi petrec viaţa la adăpostul falnicului lanţ muntos al Peru-ului. Cîntecul incasilor se împleteşte cu glasurile naturii, pierzîndu-se în cele din urmă într-o şoaptă infiorată.

Cîntecul de leagăn "Montana mama" (Muntele, maica noastră) vorbeşte în cuvînte simple despre viaţa săracă a ţăranilor din Peru, despre nadejdea lor in zile mai bune. "Sîntem săraci şi ducem o viaţă grea", cînta mama copilului adormit; "să fii mîndru, puternic şi deştept şi po-ţi ajuti poporul sa găsească drumul spre fericire".

Un străvechi instrument indian poartă denumirea "Supay Taki" (Flautil fermecat). Fireşte că, in orchestra acompaniatoare, instrumentul este reprezentat de un flaut obişnuit. În întrecere cu acesta, vocea Ymei Sumac se desfăşoară la cel mai înalt registru al ei, dovediîndu-ne că interpreta posedă calităţile unei adevărate soprane de coloratură.

"Amor indio" este un cîntec de dragoşte incas, care, în ciuda originii sale străvechi, sugerează pe alocuri, cu insistenţă, actualele melodii de muzica uşoară sudamericană. Ritmat, cu o desfăşurare vioaie, cîntecul degajă o lirică discretă, optimistă.

Fata a două a discului se deschide cu "Hori canastitai", un cîntec bolivian de origine străveche de tineret. Scris pentru două voci (Ymei Sumac şi Cholita Rivero) cu acompaniament de chitară are un caracter vesel, aproape umoristic, deşi conţinutul lui este de fapt liric: "De mă vei intreba: pe cine iubesc? Îţi voi răspunde: pe tine! De mă vei intreba: cum iubesc? Îţi voi raspunde: din toata inimă! Mîine in zor îţi voi aduce flori într-un cos de aur şi, odată cu florile, îţi voi dar şi inima mea".

Serenata India (Serenadă indiană), compusă de Moises Vivanco pentru orchestra, face parte din aceiaşi serie de compozitii colorate, menite să completeze programul de recital al Ymei Sumac.

Cîntecul "Moises Vivanco.

"Caravana lamelor", piesa de orchestră de Moises Vivanco, redă in mod lapidar şi sugestiv, mersul ritmic a animalelor exotice, care populează întinderile sudamericane.

Cîntecul peruvian "Marinera" pune în valoare o modalitate specifică de interpretare a muzicii sudamericane, legată de origina sa spaniolă: cîntarea vorbită, acel "parlato", plin de strălucire şi energie, în care Ymei Sumac se arăte o neîntrecută maistră.

Fără indoială că denumirea de "femeie-pasăre", se datorează şi extraordinarului talent onomatopeic al Ymei Sumac, pe care şi-l pune în valoare în cîntece ca "Iadul verde". Este însă greşit să se creadă că aci este vorbă de simple imitaţii: totul este supus legilor muzicale şi in cele din urmă glasul omenesc este cel care stăpîneşte lumea ciudată a junglei, "iadul verde", în care din pricina desimii frunzişului, lumina zilei nu pătrunde niciodată. Moises Vivanco, autorul acestui cîntec neobişnuit şi interesant, acompaniază la chitară, creiînd un desen muzical obsedant, pe fundalul căruia se desfăşoară unitoarele arabescuri vocal ale Ymei Sumac.

Ionel Hristea

Tracks
(select song title to see other recordings with it)

   side one

  1. Taita Inty    (Moisés Vivanco, Les Baxter) - 5:55
  2. Wambra    (Moisés Vivanco) - 3:15
  3. Ataipura    (Moisés Vivanco, Les Baxter) - 3:24
  4. Montana Mama    (Moisés Vivanco) - 4:06
  5. Supay Taki - 3:27
  6. Amor Indio    (arranged by Moisés Vivanco) - 3:06

   side two

  1. Hori Canastitai - 2:41
  2. Serenata India - 2:22
  3. Goomba Boomba    (Billy May) - 3:56
  4. Cueca Chilena    (Moisés Vivanco) - 3:27
  5. Llama Caravana    (trad. arr. Moisés Vivanco) - 2:27
  6. Marinera    (trad. arr. Moisés Vivanco) - 3:16
  7. Chuncho    (Moisés Vivanco) - 6:51
  8. total play time (approx): 48:13

  Show others with this title (6 entries) Back to Top